89215 מבנים אלגבריים מתקדמים, שיעור חזרה, יבגני פלוטקין

יום ג', 8.8.17 שעור חזרה בין השעות 11-14 בנין 604 כיתה 103