מצ"ב הודעות בנוגע להצגת הפרויקטים. - 16.10.2017.

מצ"ב הודעות בנוגע להצגת הפרויקטים.

האירוע יתקיים ביום שני 16.10.2017 בין השעות 19:00-16:00.

 

/files/cs/shared/htsgt_prvyqtym_-_mvdkn_l_16.10.17_-_hvdh_ltshz__0.docx

/files/cs/shared/htsgt_prvyqtym_-_pvstr_.docx