מפגש פתיחת שנה א' תואר ראשון - תשע"ח - 3.9.17

מצ"ב הזמנה למפגש פתיחת שנה א' תואר ראשון - תשע"ח - 3.9.17./files/cs/shared/3.9.17_-_mpgsh_ptykht_shnh_tshkh.docx