הצגת הפרויקטים - תאריך סופי: האירוע יתקיים ביום שלישי 17.10.2017 בין השעות 20:00-17:00.

מצ"ב הודעות בנוגע להצגת הפרויקטים.

האירוע יתקיים ביום שלישי 17.10.2017 בין השעות 20:00-17:00.

/files/cs/shared/htsgt_prvyqtym_-_mvdkn_l_17.10.17_-_hvdh_ltshz_.docx

זו גם הודעה לסטודנטים שילמדו את הקורס "סדנה לפרויקטים" בשנה"ל תשע"ח.