המשך הודעות על שינויים במערכת תשע"ח

המשך הודעות על שינויים במערכת תשע"ח

להלן הודעה על שינויים במועדי קורסים בתשע"ח:

89-22002 הרצאה באלגוריתמים 1 – פרופ' משה לוינשטיין – תתקיים בסמסטר א' יום ה' 16-13

8952101 קורס חדש באלגוריתמים אבולוציוניים – ד"ר אומיד דוד – יתקיים בסמסטר ב' יום ה' 20-18 (מצ"ב סילבוס הקורס)/files/cs/shared/89-521_-_lgvrytmym_bvlvtsyvnyym.doc