89-132-02: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211-12 כיתה 25 (ימי ה' בשעה 12:00).

89-132-02: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211-12 כיתה 25 (ימי ה' בשעה 12:00).