89-685-02: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 כיתה 105 (ימי ג' בשעה 12:00).

89-685-02: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 כיתה 105 (ימי ג' בשעה 12:00).