89-561-01: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 605 כיתה 11 (ימי ד' בשעה 12:00).

89-561-01: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 605 כיתה 11 (ימי ד' בשעה 12:00).