89-560-01: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 605 כיתה 11 (ימי ד' בשעה 10:00).

89-560-01: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 605 כיתה 11 (ימי ד' בשעה 10:00).