895602 עיבוד תמונה פיצול קבוצת תרגיל

שלום רב,

המחלקה תפתח קבוצה נוספת בעיבוד תמונה ביום ד', בין השעות 8-9 בבוקר.

כל מי שרוצה לעבור לקבוצה זו, נא לשלוח מייל ל- hila.atia@biu.ac.il לציין שם ת.ז. 

 

בברכה,

הילה