8911010 פתיחת קבוצת תרגיל חדשה במבוא למדעי המחשב

שלום רב,

 

נפתחה קבוצת תרגיל חדשה במבוא למדעי המחשב, 89110-10, מתרגל מר אייל דיין, יום ב' בין השעות 14-16 בנין 505 כיתה 61

ניתן לבצע שינויים במערכת האינבר עד י"ט במרחשון, תשע"ח ה- 8.11.17 בחצות

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב