8921404 מבנים אלגבריים, אלעד עטייא שינוי כיתה קבוע

יום ב', 18-20 מיקום שונה באופן קבוע , בנין 605 כיתה 102