89132 חשבון אינפ'י 1 קבוצות תרגיל חדשות וביטול קבוצה

סטודנטים יקרים

 

8913208, יום ג', 14-16 שנפתחה אתמול, מבוטלת. המתרגל הודיע שאיננו יתרגל את קבוצה זו.

נפתחו 2 קבוצות חדשות שמקבילות בשעות לקבוצות 89132-03-04:

8913209, יום א',12-14, בנין 505 כיתה 3, מתרגל דורון פרלמן

8913210, יום א' 16-18, בנין 605, כיתה 65 מתרגל דורון פרלמן.

תרגול הקבוצות החדשות יתחיל מיום ראשון הקרוב ה- 5.11.17.

ניתן לבצע שינויים במערכת האינבר עד י"ט במרחשון, תשע"ח  ה- 8.11.17 בחצות

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב