8911201 אלגברה לינארית 1, שיעור השלמה יבגני פלוטקין

שיעור ההשלמה ביום ב', 13.11.17 מבוטל