8921003 תכנות מתקדם 1 שינוי כיתה קבוע

יום ב', 11:00-12:00, שונה למיקום קבוע לבנין 402 כיתה 63