8923003 מבנה מחשב אלברט הארוניאן שינוי כיתה קבוע

יום ב', 12:00-14:00, עבר לבנין 402, כיתה 63