89-262-01 – הסתברות כללית – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 8.11.17 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 211-12 אולם 25.

89-262-01 – הסתברות כללית – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 8.11.17 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 211-12 אולם 25.