89230 מבנה מחשב הודעות על ביטולי תרגולים ושיעור השלמה

8923006- היום היום ד', 8.11.17 התרגול מבוטל, שיעור השלמה יתקיים ב- 22.11.17 יום ד', בין השעות 18-20 מיקום יפורסם בהמשך

8923005, יום ה', 9.11.17 התרגול מבוטל

89230-03-04- יום ב', 12.11.17 התרגולים מבוטלים

שיעור השלמה לכל הקבוצות (כולל 06) יתקיים ביום ד', ה- 29.11.17 בין השעות 18-20 מיקום יפורסם בהמשך