89-687-01 – שיטות דיפ-לרנינג: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 507 כיתה 5.

89-687-01 – שיטות דיפ-לרנינג: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 507 כיתה 5.