8911007, מבוא למדעי המחשב, תרגול מר אייל דיין שינוי כיתה קבוע

יום ה', 14-16, שונה מקום קבוע לבניין 402 כיתה 63