8921405, מבנים אלגבריים אורלי בארשבסקי שיעור השלמה

 

יום ב', 13.11.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9:30-11:00 בנין 502 כיתה 37