89-224-03: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 604 חדר 102.

89-224-03: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 604 חדר 102.