8921406 מבנים אלגבריים שינוי מועד קבוע

שונה מועד קבוע, יום ה', 17-19 בנין 505 כיתה 106