הקרן על שם רחל וסלים בנין

הקרן על שם רחל וסלים בנין

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקרן המלגות על שם רחל וסלים בנין לשנת הלימודים האקדמית תשע"ח לתואר שני ושלישי.

רשאים להגיש בקשות למלגה סטודנטים הלומדים בתחומי הלימוד הבאים:

מדעים מדויקים

מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, הנדסה,

מדעי כדור הארץ, אסטרונומיה.

 

מדעי החיים

רפואה ורפואת שיניים (משנת הלימוד הרביעית בלבד),

ביולוגיה, חקלאות, רפואה וטרינרית, סיעוד.

 

המלגה תינתן על בסיס מעמד סוציו-אקונומי ומצוינות אקדמית.

 

הפניות יועברו לקרן באמצעות מוסד הלימודים

מצ"ב טופס הבקשה, נא למלא לחתום ולהעביר לידי הילה ממזכירות המחלקה למדעי המחשב עד יום ב', ה- 20.11.17

/טופס בקשה.doc