89195-05-08 מתימטיקה בדידה 1 אריאל נוף שיעור השלמה

ניתן להגיע לאחד מהשיעורים:

יום ב', 20.11.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11, בנין 304 כיתה 2

 

או יום ד', 22.11.17 בין השעות 18-20, מיקום יפורסם בהמשך

 

שימו לב יום ד' ה- 22.11.17 יש שיעור השלמה במבוא למדעי המחשב 8911007