8921405, מבנים אלגבריים אורלי בארשבסקי שיעור השלמה

יום ב', 20.11.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9:30-11, בנין 504 כיתה 61