8923006 מבנה מחשב שיעור השלמה

8923006, יום ד', 22.11.17 שיעור השלמה בין השעות 18-20, מיקום יפורסם בהמשך