8911007 מבוא למדעי המחשב, אייל דיין שיעור השלמה

יום ד', 22.11.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20 מיקום יפורסם בהמשך