קבוצת קורס 89132-04 - שינוי כיתה באופן קבוע:

קבוצת קורס 89132-04 - חשבון אינפיניטסימלי 1 יום א' שעות 16:00-18:00 סמסטר א'

מרצה: גב' בלשוב ניקול

הועבר מחדר 63 בבניין יהדות-402

לחדר 221 בבניין טבע-203