אינפי 1 89-132-10 - שינוי כיתה

קבוצת קורס 89132-10 - חשבון אינפיניטסימלי 1 יום א' שעות 16:00-18:00 סמסטר א'

מרצה: מר דורון פרלמן 

הועבר באופן קבוע לחדר 403 בבניין 113.