89110-05-07 מבוא למדעי המחשב אייל דיין שיעור השלמה

יום ד', 29.11.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20 בנין 605 כיתה 12