89-132-01: בימי ב' שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 402 חדר 63.

89132-01 - חשבון אינפיניטסימלי 1- גב' ג'נינגס לואי

יום ב' שעות 16:00-14:00: שינוי כיתה באופן קבוע: חדר 63 בבניין 402