89-262-01-02: הסתברות כללית: הודעת ביטול הרצאות ועוד שתי הודעות:

89-262-01-02: הסתברות כללית:

1) ביטול הרצאות של ד"ר יוסי קשת ביום רביעי 6.12.17 וגם ביום חמישי 7.12.17.

 2) התרגולים מתקיימים כרגיל.

 3) אין צורך להגיש על השאלות מספר 2 ומספר 3 בתרגיל 5.