89-350-01-02 – רשתות תקשורת – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 6.12.17 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 306 חדר 111.

89-350-01-02 – רשתות תקשורת – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 6.12.17 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 306 חדר 111.