89132-01-02 חשבון אינפ'י 1 בוחן, 4.12.17

סטודנטים יקרים

מחר, יום ב', 4.12.17 יתקיים בוחן בין השעות 9-11 

להלן החלוקה לכיתות לפי שמות משפחה נא שימו לב היכן אתם רשומים:

8913201:

רוזנבאום דוד עד וורונוביץ אלירן בנין 211/25

וייס ארז עד לוי דניאל בנין 507/4

לוי טל עד קופרמן רחלי בנין 507/6

קנובל עדי עד שרקג'י מיכל רוזה בנין 605/11

 

8913202:

אברמוביץ מיכל עד גליקסברג אריאל בנין 501/25

ג'רבי מיכאל עד לוין לב בנין 502/28

לופז אליאל דיין עד פוזאילוב מישל בנין 502/37

פייבוש יונתן עד תומר הראל בנין 502/38

בהצלחה 

מזכירות המחלקה למדעי המחשב