8921403 מבנים אלגבריים אורלי בארשבסקי

היום יום א', 3.12.17 התרגול מבוטל.

שיעור  השלמה יתקיים ביום ב', 11.12.17 בין השעות 9:30-11, בנין 507 כיתה 6