המרכז לייעוץ לסטודנטים ומעורבות חברתית

סטודנטים יקרים,

לקראת בחינות סוף הסמסטר (בעוד כחודש וחצי) נבקש להביא לידיעתכם כי ביכולתכם להיעזר בשתי יחידות אוניברסיטאיות:

  • המרכז לייעוץ פסיכולוגי לסטודנטים – מיועד לסייע (באמצעות קבוצות טיפוליות כמו גם אמצעים אחרים) בנושאים כגון: חרדה חברתית, חרדת בחינות ונושאים אישיים ובינאישיים. לפרטים נא לפנות למרכז בטלפון 03-5318450. אתר המרכז: https://www.biu.ac.il/Community/counselling/
  • היחידה למעורבות חברתית – במידה ויש לכם לקות למידה או קשיים כלשהם המחייבים התאמות (תוספת זמן בבחינה, בחינה בהקראה, תרגום בחינה לשפה זרה, דחייה בהגשת תרגילים וכו') יש לפנות ליחידה על-מנת לקבל הכוונה בהגשת הטפסים והאישורים שיש לצרף  https://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/assistance/Learning_disability_%20assistance.html (טלפונים וכתובות מייל של בעלי תפקידים  ספציפיים שם: https://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/staff.html).

                                                                                                            

                                                                                                                                    בהצלחה,
                                                                                                                               מזכירות המחלקה