89-507-01: ד"ר אסתר עזרא. ביטול הרצאה ביום רביעי 6.12.17.

89-507-01: ד"ר אסתר עזרא. ביטול הרצאה ביום רביעי 6.12.17.