89-561-01: ראייה ממוחשבת - שיעור השלמה יתקיים ביום שני 11.12.17 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 605 כיתה 11.

89-561-01: ראייה ממוחשבת - שיעור השלמה יתקיים ביום שני 11.12.17 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 605 כיתה 11.