89220-03-04-05-06 אלגוריתמים 1 תרגולים יצחק גולדשטיין

התרגולים ב- 11.12.17 וב- 12.12.17 מבוטלים

8922004, בגלל חנוכה מתבטל תרגול נוסף, לכן ב- 18.12.17 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11, מיקום יפורסם בהמשך