8923006 מבנה מחשב , אלברט הארוניאן ביטול תרגול

סטודנטים יקרים

 

8923006 התרגול היום יום ד', 6.12.17, מבוטל