8923005 ביטול תרגול

היום יום ה' ה- 7.12.17 התרגול מבוטל