לסטודנטים בסדנה לפרויקטים שלום רב,

לידיעתכם ותשומת לבכם:

המחלקה למדעי המחשב מודיעה כי אירוע הצגת הפוסטרים החותם את קורס הסדנה לפרויקטים, יתקיים השנה בסוף חודש יוני 2018, לאחר מועד הגשת הדו"ח הסופי של הפרויקט (22.6.2018), ולא בחודש אוקטובר בראשית שנת הלימודים הבאה, כפי שהתקיים עד כה. 

כדי להקל בביצוע הליך זה, תפיק השנה המחלקה את כל הפוסטרים במרוכז בעבור כל הפרויקטים. עדכונים בנוגע לאירוע ולתהליך יועברו אליכם בהמשך השנה.

אנא היערכו לכך בהתאם, וזכרו, השנה אנו מעניקים פרסי הצטיינות יקרי ערך לפרויקטים הטובים ביותר!  

בהצלחה,

ד"ר אריאל פרנק, ד"ר אריאל רוזנפלד