עבודת מחקר לתואר שני/שלישי בנושא "סיווג מבוסס למידה עמוקה של תמונות מלויין VENuS"

הנדון: עבודת מחקר לתואר שני/שלישי בנושא "סיווג מבוסס למידה עמוקה של תמונות מלויין VENuS"

 

תלמידי מחקר לתואר שני/שלישי, בעלי רקע מוכח בלמידה עמוקה (deep learning) ועיבוד תמונה המעוניינים לבצע עבודת מחקר בנושא הנ"ל, מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לפרופ' נתן נתניהו (nathan@cs.biu.ac.il, x7721) לקבלת פרטים נוספים.