8920002, לוגיקה מתמטית שיעור השלמה אלון ברוק

יום א',  ה- 14.1.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 12-13 בנין 604 כיתה 13