89195 מתטימקטיקה בדידה 1 תרגילים בדוקים מס' 1-4

סטודנטים יקרים
 

תרגילים בדוקים מס' 1-4 שלא נלקחו  מהמתרגל, נמצאים בחדר צילום מס' S1 ( צד ימין) לפני חדר מזכירות מדעי המחשב  קומה 1 בנין 216.

 

התרגילים ישמרו עד ה- 2.4.18, ואחכ יעברו לגריסה.

 

בברכה

 מזכירות מדעי המחשב