89-110-04-07-08-10 מבוא למדעי המחשב, שיעור השלמה,אייל דיין

יום ד',ה- 17.1.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20, בנין 211-2, כיתה 25