89-542-01: ניהול נתוני עתק – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 8.1.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 507 כיתה 4.

89-542-01: ניהול נתוני עתק – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 8.1.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 507 כיתה 4.