89-220-01-02 – אלגוריתמים 1 – בוטלו ההרצאות ביום חמישי 11.1.18.

89-220-01-02 – אלגוריתמים 1 – בוטלו ההרצאות ביום חמישי 11.1.18.