מבוא למדעי המחשב - ביטול תרגולים של אייל דיין השבוע

התרגולים בתאריכים 7.1.18, 8.1.18, 11.1.18 של אייל דיין מבוטלים